Spoločnost PROFINIT je od roku 1998 významným hráčom na poli application outsourcingu a information managementu. Úspešne dodávame riešenie predovšetkým v oblasti vývoja softwaru na zákazku, dátových skladov a business intelligence zákazníkom v Európe i USA.

www.profinit.eu

 

 

Počítačová škola GOPAS je najväčším poskytovateľom školení v oblasti informačných technológií na českom i slovenskom trhu. Ročne absolvuje odborné kurzy takmer 30-tisíc študentov, z ktorých väčšinu tvoria špecialisti IT.

Aj napriek tomu, že pôsobí na pomerne malom trhu, patrí GOPAS k jedným z najväčších poskytovateľov IT školení v Európe.

www.gopas.sk

 

Záštitu pre rok 2022 udelilo Ministerstvo školstva, mládeže a tělovýchovy České republiky.

www.msmt.cz

 

 

Záštitu pre rok 2022 udelilo Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky.

www.mpo.cz

 

 

Záštitu pre rok 2022 udelilo Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky.

www.mmr.cz

 

 

Záštitu pre rok 2022 udelila Hospodárska komora Českej republiky.

www.komora.cz

 

 

Záštitu pre rok 2022 udelil Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť.

www.nukib.cz

 

 

Záštitu pre rok 2022 udelil Kempelen Institute of Intelligent Technologies.

www.kinit.sk

 

 

Partneři

Popredný český portál, ktorý už od roku 2009 informuje o tom, čo sa deje v online svete, start-upoch, sociálnych sieťach a o dianí na internete. Dôležité médium pre všetkých, ktorí to myslia s podnikaním vážne.

www.tyinternety.cz

 

 

Partneři

Súťaž podnikateľských zámerov „Nápad roku“ organizuje spoločnosť „Podpora rozvoje podnikání, s.r.o.“ Poslaním súťaže je šíriť a rozvíjať podnikateľské myslenie a aktivity študentov i širokej verejnosti a zjednodušiť im prvé kroky v ich samostatnom podnikaní. Viac

www.napadroku.cz

 

 

Partneři

Časopis IT Systems vychádza už 18 rokov a oslovuje najmä IT manažérov, ktorí potrebujú mať prehľad o aktuálnej ponuke a trendoch v oblasti podnikových aplikácií a riešení. Súčasne pomáha IT profesionálom efektívne riadiť IT v súlade s potrebami biznisu. Viac

www.systemonline.cz

 

 

Partneři

Studenta je najviac čítaný študentský časopis, ktorý ponúka približne 80 strán zaujímavých článkov o aktuálnych témach a kariérnych tipoch a možnostiach nielen pre študentov, ale aj pre absolventov, ktoré sú k dispozícii zdarma na vysokých školách počas semestra alebo on-line na www.studenta.cz, kde nájdete aj rozširujúci obsah.

www.studenta.cz