Spoločnost PROFINIT je od roku 1998 významným hráčom na poli application outsourcingu a information managementu. Úspešne dodávame riešenie predovšetkým v oblasti vývoja softwaru na zákazku, dátových skladov a business intelligence zákazníkom v Európe i USA.

www.profinit.eu

 

 

Záštitu pre rok 2019 udelilo Ministerstvo školstva, mládeže a tělovýchovy České republiky.

www.msmt.cz

 

 

Záštitu pre rok 2020 udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

www.mpo.cz

 

 

Záštitu pre rok 2020 udělilo Ministerstvo školství, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

www.minedu.sk

 

 

Záštitu pre rok 2019 udělil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

https://www.vicepremier.gov.sk/

 

 

Partneři

Popredný český portál, ktorý už od roku 2009 informuje o tom, čo sa deje v online svete, start-upoch, sociálnych sieťach a o dianí na internete. Dôležité médium pre všetkých, ktorí to myslia s podnikaním vážne.

www.tyinternety.cz

 

 

Partneři

Súťaž podnikateľských zámerov „Nápad roku“ organizuje spoločnosť „Podpora rozvoje podnikání, s.r.o.“ Poslaním súťaže je šíriť a rozvíjať podnikateľské myslenie a aktivity študentov i širokej verejnosti a zjednodušiť im prvé kroky v ich samostatnom podnikaní.

Súťaž podnikateľských zámerov a začínajúcich podnikateľov je určená jednotlivcom a týmom s podnikavým duchom a dobrými nápadmi. Prihlásiť sa môže ľubovoľný podnikateľský zámer, nápad na rozšírenie firmy či projekt pre investorov, ktorý doteraz nebol realizovaný alebo je v štádiu rozjazdu (spoločnosti do 2 rokov svojej existencie). Cieľom je pomôcť začínajúcim podnikateľom uviesť svoje nápady na trh, a to formou investície až do 10 miliónov korún, odbornej spätnej väzby či medializácie.

Hodnotiace kritéria sú uskutočniteľnosť projektu, potenciál ďalšieho rastu, originalita projektu, kvalita spracovania a osoba podnikateľa.

www.napadroku.cz

 

 

Partneři

Časopis IT Systems vychádza už 18 rokov a oslovuje najmä IT manažérov, ktorí potrebujú mať prehľad o aktuálnej ponuke a trendoch v oblasti podnikových aplikácií a riešení. Súčasne pomáha IT profesionálom efektívne riadiť IT v súlade s potrebami biznisu. Pravidelné vydania mesačníku IT Systems dopĺňajú špecializované prílohy zamerané na vybrané témy (ERP, BI, cloud, bezpečnosť) alebo odvetvia (výroba, verejný sektor).

www.systemonline.cz

 

 

Partneři

Studenta je najviac čítaný študentský časopis, ktorý ponúka približne 80 strán zaujímavých článkov o aktuálnych témach a kariérnych tipoch a možnostiach nielen pre študentov, ale aj pre absolventov, ktoré sú k dispozícii zdarma na vysokých školách počas semestra alebo on-line na www.studenta.cz, kde nájdete aj rozširujúci obsah.

www.studenta.cz

 

 

Partneři

Samurai shot je prémiová značka přírodních, funkčních nápojů z čajů a bylin. Nápoj je založen na funkčnosti teinu ze silného čajového výluhu. Obsah čajového kofeinu je přibližně 70 mg v jednom panáku o objemu 0,05 l, což je množství kofeinu jako v běžném energy drinku. Čaj podporuje soustředění a dobré trávení. Doporučujeme užívat jako stimulant proti únavě. Vyrobeno v České republice.

www.samuraishot.cz