ACM Chapter

Czech ACM Chapter
& Slovakia ACM Chapter

ACM (Association for Computing Machinery) je najväčšia svetová vzdelávacia a vedecká spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií. Podporuje šírenie vedomostí v IT oblasti so zvláštnym dôrazom na vývoj a vedu. Činnosť ACM je organizovaná v rámci pobočiek (Chapters) v USA i zahraničí. V Českej republike pôsobí ako Czech ACM Chapter a na Slovensku ako Slovakia ACM Chapter.

profinit

Spoločnosť PROFINIT je od roku 1998 významným hráčom na poli application outsourcingu a information managementu. Úspešne dodávame riešenie predovšetkým v oblasti vývoja softwaru na zákazku, dátových skladov a business intelligence zákazníkom v Európe i USA.

České a slovenské univerzity