Ročník 2016

Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

Autor práce: Adam Blažek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedúci práce: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Herne teoretická optimalizace detekce škodlivého chování

Autor práce: Raman Samusevich
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedúci práce: Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach

Autor práce: Martin Tamajka
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Vedúci práce: Ing. Vanda Benešová, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena za nejlepší open-source diplomový projekt roku 2016

Cena udělená partnerem soutěže společností Red Hat projektu, který způsobem hodným pozornosti zpracovává problematiku open-source. Cena může být udělena i projektu, který nepostoupí do semifinále hlavní soutěže.

Detekce bezpečnostních chyb pomocí statické analýzy kódu

Autor práce: David Formánek
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky
Vedúci práce: RNDr. Andriy Stetsko, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků

Autor práce: Jan Wrona
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: Ing. Martin Žádník, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Testování aplikací s využitím Linuxových kontejnerů

Autor práce: Matúš Marhefka
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: Ing. Aleš Smrčka, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena odborných novinářů 2016

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů

Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

Autor práce: Adam Blažek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedúci práce: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena za komunikaci projektu 2016

Cena za mimořádnou schopnost prezentovat téma projektu a přiblížit ho široké veřejnosti udělovaná panelem marketingových a PR osobností.

Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému

Autor práce: Jan Bednařík
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena veřejnosti 2016

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Získávání a analýza textových dat pro oblast finančních trhů

Autor práce: Jonáš Petrovský
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta
Vedúci práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Další finalisté ročníku 2016

Analýza chování a vylepšení navrženého PUF na FPGA

Autor práce: Filip Kodýtek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
O projekte: Leták Diplomová práca

Systém pro extrakci informací z kriminalistických textů

Autor práce: Marek Naggy
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Ježek, CSc.
O projekte: Leták Diplomová práca

Číslicové řízení laboratorního modelu CE 151 Kulička na ploše

Autor práce: Ľuboš Spaček
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
O projekte: Leták Diplomová práca

Semifinalisté a ostatní účastníci ročníku 2016

Použitie techniky získavania tvaru z tieňovania na analýzu dezénu pneumatiky a podrážky

Autor práce: Vladimír Mlynárčik
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Vedúci práce: Mgr. Michal Vagač, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca

Implementácia nastavení reálneho stereoskopického záznamu pre program na spracovanie vizuálnych efektov

Autor práce: Martin Čičmanec
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
Vedúci práce: Mgr. Boris Lacsný, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca

Biometrická autentizace

Autor práce: Jan Kozlovský
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a management
Vedúci práce: Ing. Karel Petránek
O projekte: Leták Diplomová práca

Od dôkazov formálnych predpokladav k vykonateľným implementáciam

Autor práce: František Silváši
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Tomášek, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Uplatnění fraktálů v kompresi dat

Autor práce: Petr Dušák
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Vedúci práce: prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
O projekte: Leták Diplomová práca

Operácia štvorec na jazykoch reprezentovaných deterministickými, alternujúcimi a booleovskými automatmi

Autor práce: Ivana Krajňáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Vedúci práce: RNDr. Galina Jirásková, CSc.
O projekte: Leták Diplomová práca

Přímá komunikace v počítačové síti

Autor práce: David Havrlant
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Vedúci práce: RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Aplikácia na vyhodnocovanie dotazníkov pomocou hĺbkovej analýzy dát

Autor práce: Ján Rabčan
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
Vedúci práce: Ing. Jozef Kostolný, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca