Ročník 2012

Dynamické rozpoznávání scény pro navigaci mobilního robotu

Autor práce: Mikšík Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vedúci práce: Žalud Luděk
O projekte: Leták Diplomová práca

Scalable Multifunctional Indoor Scaning System

Autor práce: Kovačovský Tomáš
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Vedúci práce: Žižka Ján
O projekte: Leták Diplomová práca

Metody konstrukce trénovací množiny

Autor práce: Borovička Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: Kordík Pavel
O projekte: Leták Diplomová práca