Zobecněné problémy se směrováním se souvislými sousedstvími

Autor práce: Jindřiška Deckerová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Faigl, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Autor práce: Patrik Goldschmidt
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: Ing. Jan Kučera
O projekte: Leták Diplomová práca

Gradientem zesílená segmentace snímků sítnicového fundu

Autor práce: Mgr. Matúš Goliaš
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedúci práce: Doc. Rndr. Elena Šikudová Phd.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena verejnosti 2021

Cena širokej verejnosti udeľovaná finalistom prostredníctvom verejného hlasovania na stránkach súťaže.

Zmírnění útoků DoS pomocí strojového učení

Autor práce: Patrik Goldschmidt
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: Ing. Jan Kučera
O projekte: Leták Diplomová práca

Ďalší finalisti ročníka 2021

Agilní Adaptace pro výzkumnou laboratoř

Autor práce: Mgr. Filip Svoboda
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky
Vedúci práce: Ing. Leonard Walletzky Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Aspektově založená analýza sentimentu formulářů konferenčních recenzí

Autor práce: Sára Juranková
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Vedúci práce: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr
O projekte: Leták Diplomová práca
Hlasovanie: 4

Omezení šumu signálu v genetických přepínačích

Autor práce: Lukáš Kuhajda
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Vedúci práce: Daniel Georgiev
O projekte: Leták Diplomová práca
Hlasovanie: 9

POKROČILÉ ALGORITMY PRO SEGMENTACE VESMÍRNÝCH ODBÍRŮ ASTRONOMICKÉ SNÍMKY

Autor práce: Daniel Kyselica
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky
Vedúci práce: Stanislav Krajčovič
O projekte: Leták Diplomová práca

Profilování haldy s nízkou latencí

Autor práce: Ing. Jan Tománek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: Ing. Daniel Langr Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca
Hlasovanie: 8

Semifinalisti a ostatní účastníci

IDENTIFIKÁCIA SPRÁV TYPU „FAKE NEWS“ Z TEXTOV V SLOVENSKOM JAZYKU

Autor práce: Benedikt Pecuch
UKF Nitra - Univerzita Konštantína Filozofa,
Vedúci práce: doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca

Modul do aplikácie Lightroom na rozpoznávanie tváre a orezávanie fotografie

Autor práce: Ing. Michal Mallo
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta
Vedúci práce: Doc. Ing. Oldřich Trenz Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Spracovanie posunkovej reči

Autor práce: Miriama Mattová
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedúci práce: doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca