Semifinalisté ročníku 2019

Analýza a vizualizácia vzdelávacích dát

Autor práce: Mário Mandrák
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
Vedúci práce: Mgr. Martin Drlík, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práca

Argon2 security margin for disk encryption passwords

Autor práce: Vojtěch Polášek
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky
Vedúci práce: Ing. Milan Brož, Ph.D
O projektu: Leták Diplomová práca

Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

Autor práce: Jan Bayer
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práca

Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii

Autor práce: Michal Hucko
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Vedúci práce: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práca

IS Mikro a Makro navigácie pre zrakovo postihnutých

Autor práce: Juraj Lipovský
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Kultan, Phd.
O projektu: Leták Diplomová práca

Kvantové aplikácie založené na platforme IBM QX

Autor práce: Vojtech Florko
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Kollár, CSc.
O projektu: Leták Diplomová práca

Nástroj pro rozpoznání nesené potravy pro účel analýzy dat serveru PtaciOnline.cz

Autor práce: Adéla Hamplová
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
Vedúci práce: Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práca

Návrh řízení výukového modelu skladovacího pracoviště pomocí PLC Foxtrot

Autor práce: Daniel Stužka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Vedúci práce: doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práca

Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat

Autor práce: Dušan Drevický
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: Ing. Oldřich Kodym
O projektu: Leták Diplomová práca

Reverzibilná extrakcia príznakov

Autor práce: Matúš Mrázik
Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky
Vedúci práce: prof. Ing. Martin Klimo, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práca

Rozhodovacie džungle a iné klasifikačné algoritmy strojového učenia

Autor práce: Šimon Horvát
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Vedúci práce: RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práca

Rozpoznání pojmenovaných entit v textu

Autor práce: Martin Süss
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta
Vedúci práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práca

Vícejazyčná sémantická podobnost textů

Autor práce: Michal Tušl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Vedúci práce: Ing.Tomáš Brychcín, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práca

Virtuálne mezzotintové techniky renderované fyzikálnym modelom

Autor práce: Eva Kunovská
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Vedúci práce: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práca

Vliv komplementů na dynamickou cenotvorbu

Autor práce: Karel Poplštein
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Vedúci práce: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práca

Výpočtový systém pre štrukturálnu analýzu grafov s podporou paralelizmu

Autor práce: Jakub Strmeň
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Vedúci práce: doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práca

Taking and Breaking Games

Autor práce: Šimon Lomič
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práca