Year 2018

A system for 3D localization of gamma sources using Timepix3-based Compton cameras

Author: Petr Mánek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Supervisor: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

Symmetry Detection in Geometric Models

Author: Lukáš Hruda
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Supervisor: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
About project: Abstract Thesis

Server module for personal information recognition from identity documents

Author: Miroslav Bartyzal
University of South Bohemia, Faculty of Science
Supervisor: Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

Cena Valeo za nejlepší diplomovou práci v oblasti počítačového vidění a zpracování senzorických dat

A system for 3D localization of gamma sources using Timepix3-based Compton cameras

Author: Petr Mánek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Supervisor: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

Cena odborných novinářů 2018

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů

Robust visual heart rate estimation

Author: Radim Špetlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Supervisor: Ing. Jan Čech, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

Cena veřejnosti 2018

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

A system for 3D localization of gamma sources using Timepix3-based Compton cameras

Author: Petr Mánek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Supervisor: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

Další finalisté ročníku 2018

Reinforcement Learning Algorithms in the Computer Game Flappy Bird

Author: Martin Glova
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Supervisor: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
About project: Abstract Thesis

User modeling in the domain of e-commerce

Author: Veronika Gondová
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Supervisor: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
About project: Abstract Thesis

Informed DDoS Mitigation Based on Reputation

Author: Tomáš Jánský
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Supervisor: Ing. Tomáš Čejka
About project: Abstract Thesis

A Library for Convolutional Neural Network Design

Author: Petr Rek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Supervisor: prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

Robust visual heart rate estimation

Author: Radim Špetlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Supervisor: Ing. Jan Čech, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

The application of experimental economy in the cognitive networks using Roth-Erev algorithm

Author: Marcel Vološin
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Supervisor: doc. Ing. Juraj Gazda, Ph.D.
About project: Abstract Thesis