Year 2015

Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Author: Žilecký Pavol
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Supervisor: Hrnčíř Jan Mgr.
About project: Abstract Thesis

Monitorování dopravy z leteckých videí

Author: Adam Babinec
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Supervisor: Jaroslav Rozman
About project: Abstract Thesis

Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích

Author: Petr Vévoda
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Supervisor: Jaroslav Křivánek
About project: Abstract Thesis