2019 Finalists

The vote will end on 10. 12.

Bezpečnost Argon2 vzhledem k využití pro šifrování disků pomocí hesla

Author: Vojtěch Polášek
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky
Supervisor: Ing. Milan Brož, Ph.D
About project: Abstract Thesis

(Česky) Hlasovat pro tuto práci

* Mandatory fields
Vote24

Autonomous Exploration of Unknown Rough Terrain with Hexapod Walking Robot

Author: Jan Bayer
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Supervisor: doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

(Česky) Hlasovat pro tuto práci

* Mandatory fields
Vote36

Identification of user confusion in a web application

Author: Michal Hucko
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Supervisor: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
About project: Abstract Thesis

(Česky) Hlasovat pro tuto práci

* Mandatory fields
Vote104

Deep Learning Model Uncertainty in Medical Image Analysis

Author: Dušan Drevický
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Supervisor: Ing. Oldřich Kodym
About project: Abstract Thesis

(Česky) Hlasovat pro tuto práci

* Mandatory fields
Vote10

Reversible feature extraction

Author: Matúš Mrázik
University of Žilina, Fakulta riadenia a informatiky
Supervisor: prof. Ing. Martin Klimo, PhD.
About project: Abstract Thesis

(Česky) Hlasovat pro tuto práci

* Mandatory fields
Vote215

Recognizing named entities in text

Author: Martin Süss
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta
Supervisor: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

(Česky) Hlasovat pro tuto práci

* Mandatory fields
Vote329

Parallel computer algebra system for structural analysis of snarks

Author: Jakub Strmeň
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Supervisor: doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.
About project: Abstract Thesis

(Česky) Hlasovat pro tuto práci

* Mandatory fields
Vote231

Taking and Breaking Games

Author: Šimon Lomič
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Supervisor: RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

(Česky) Hlasovat pro tuto práci

* Mandatory fields
Vote63