Semifinalisté ročníku 2019

Educational data analysis and visualization

Author]: Mário Mandrák
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
Supervisor: Mgr. Martin Drlík, PhD.
O projektu: Abstract Thesis

Bezpečnost Argon2 vzhledem k využití pro šifrování disků pomocí hesla

Author]: Vojtěch Polášek
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky
Supervisor: Ing. Milan Brož, Ph.D
O projektu: Abstract Thesis

Autonomous Exploration of Unknown Rough Terrain with Hexapod Walking Robot

Author]: Jan Bayer
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Supervisor: doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
O projektu: Abstract Thesis

Identification of user confusion in a web application

Author]: Michal Hucko
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Supervisor: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
O projektu: Abstract Thesis

IS Micro and Macro Navigation for blind

Author]: Juraj Lipovský
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky
Supervisor: Ing. Jaroslav Kultan, Phd.
O projektu: Abstract Thesis

Quantum applications based on the IBM QX platform

Author]: Vojtech Florko
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Supervisor: prof. Ing. Ján Kollár, CSc.
O projektu: Abstract Thesis

The birds’ nests recognition tool used for PtaciOnline.cz data analysis

Author]: Adéla Hamplová
Czech University of Life Sciences Prague, Provozně ekonomická fakulta
Supervisor: Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
O projektu: Abstract Thesis

A Proposed Control Design of a Workstation Storage Model Using PLC Foxtrot

Author]: Daniel Stužka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Supervisor: doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
O projektu: Abstract Thesis

Deep Learning Model Uncertainty in Medical Image Analysis

Author]: Dušan Drevický
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Supervisor: Ing. Oldřich Kodym
O projektu: Abstract Thesis

Reversible feature extraction

Author]: Matúš Mrázik
University of Žilina, Fakulta riadenia a informatiky
Supervisor: prof. Ing. Martin Klimo, PhD.
O projektu: Abstract Thesis

Decision jungles and other classification models of machine learning

Author]: Šimon Horvát
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Supervisor: RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
O projektu: Abstract Thesis

Recognizing named entities in text

Author]: Martin Süss
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta
Supervisor: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
O projektu: Abstract Thesis

Cross-lingual semantic textual similarity

Author]: Michal Tušl
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Supervisor: Ing.Tomáš Brychcín, Ph.D.
O projektu: Abstract Thesis

Physical based shader to achieve Virtual Mezzotint Techniques

Author]: Eva Kunovská
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Supervisor: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
O projektu: Abstract Thesis

Effect of complementary goods on dynamic pricing

Author]: Karel Poplštein
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Supervisor: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
O projektu: Abstract Thesis

Parallel computer algebra system for structural analysis of snarks

Author]: Jakub Strmeň
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Supervisor: doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.
O projektu: Abstract Thesis

Taking and Breaking Games

Author]: Šimon Lomič
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Supervisor: RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.
O projektu: Abstract Thesis