Barbora Micenková

Cesta od ACM SPY (nyní IT SPY) ke stáži v Google

Barbora Micenková v roce 2011 zvítězila v soutěži ACM SPY se svou diplomovou prací na téma Automatické rozlišování pravých a padělaných razítek v dokumentech, v současné době je na stáži ve švýcarském Curychu jako softwarový inženýr ve společnosti Google.

Magisterský program absolvovala na Vysokém učení technickém v Brně. Poté zahájila studium v doktorském programu na Aarthus University v Dánsku, ve kterém pokračuje i nyní. Kromě toho se účastní i dalších projektů, jakými je například právě zmíněná stáž u společnosti Google.

Do soutěže ACM SPY se Barbora přihlásila v momentě, kdy už byla přijata na doktorské studium v Dánsku. „Dodalo mi to sebedůvěru, která byla na začátku doktorského studia velmi potřebná, a vůli pokračovat ve vědě. Prostředí na univerzitě je dost kompetitivní a navíc trvá dlouhou dobu, než začne být člověk produktivní, takže jsem občas pochybovala o svých schopnostech. Ocenění práce bylo velkým povzbuzením,“ dodává o vítězství v soutěži diplomových prací ACM SPY Barbora Micenková. Kromě psychické podpory znamenalo ocenění pro vítězku cennou referenci, díky které si ji všimla společnost Google, tam získala nejprve prestižní stipendium Anity Borg a později i stáž.

Projekt automatického rozlišování pravých a padělaných razítek v dokumentech, se kterým Barbora v soutěži zvítězila je již ukončen. Nyní se v Dánsku věnuje práci na jiných projektech, ale oblast výzkumu je stále stejná – umělá inteligence. „Vím, že z hlediska rozvoje mé kariéry bych se měla zaměřit na jednu oblast, ale pracovat na mnoha rozličných projektech mě v současné době baví a mám tak větší přehled o oboru jako celku,“ říká Barbora.

A kam Barbora směřuje do budoucna. Chtěla by dělat práci, která bude mít pozitivní vliv na její okolí a zároveň zde využije své schopnosti. Rozhodně se chce věnovat výzkumu, protože v této oblasti se nekladou meze kreativitě a možnosti dalšího vzdělávání jsou neomezené. Zda se bude věnovat výzkumu na univerzitě či v průmyslu se Barbora ještě nerozhodla, ale jeden její cíl je jasný: „Jako ženy se mě dotýká všeobecný nezájem žen o vědu a techniku a ráda bych pro ně v budoucnu tato odvětví dále propagovala.“

Ondřej Mikšík

Absolutní vítěz všech IT soutěží v roce 2012

Ondřej Mikšík zvítězil v roce 2012 v soutěži ACM SPY se svou diplomovou prací na téma Dynamické rozpoznávání scény pro navigaci mobilního robotu. V současné době studuje Ondřej doktorský program na Oxford Brookes Univerzity.

V roce 2012 absolvoval Ondřej Mikšík magisterský program na
Vysokém učení technickém v Brně, kde se výzkumu věnoval ve skupině zaměřující se na robotickou a umělou inteligenci.

V současné době studuje na již zmíněné prestižní Oxford Brookes Univerzity a mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří počítačové vidění a strojové učení.

Do soutěže se Ondřej přihlásil s projektem, kterému věřil. A jak jevidět, věřil mu oprávněně. Do budoucna se chce dále jako student věnovat poznávání a zkoumání zajímavých problémů a pak se uvidí, kam bude svůj potenciál směřovat dál.

Zbyněk Poulíček

Jak jeho diplomový projekt zachraňuji lidi na celém světě?

Zbyněk Poulíček se v roce 2010 umístil na druhém místě v soutěži ACM SPY se svou diplomovou prací na téma Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení a výsledky svého školního projektu využil v praxi!

V roce 2010 absolvoval magisterský program na Vysokém učení technickém v Brně v oboru informačních technologií a ve svém studiu se zabýval právě zmíněnými mapovými aplikacemi.

V současné době se plně věnuje své společnosti GINA Software, kde působí jako výkonný ředitel, a doplňuje: „Má diplomová práce odstartovala projekt GINA, na základě kterého jsem s přáteli založil společnost GINA Software. Už když jsem ji začal psát, věděl jsem, že chci, aby projekt přesáhl hranice školních lavic. Tehdy jsem ještě netušil, že projekt bude předmětem mého budoucího podnikání, ale tak se stalo a základní kameny, které jsem položil při diplomové práci, jsou stále součástí naší technologie.“ Společnost GINA Software se zabývá vývojem zařízení pro pomoc lidem v nouzových situacích po celém světě.

Stěžejním projektem společnosti je GINA System. Navigační systém GINA (Geographic INformation Assistant) umožňuje koordinaci záchranářů v náročném terénu během humanitárních akcí (Haiti, Japonsko a další) a zároveň pomáhá i v koordinaci jednotlivých týmů. „Jedná se v podstatě o speciálně vyvinutý software s mapovými podklady, který pomáhá záchranným týmům dosahovat vysoké efektivity při záchraně lidských životů. Oblasti záchranných prací jsou zaznamenávány do mapy, která je vyhodnocována v reálném čase každou minutu. Všechny zasahující týmy tak mají k dispozici vždy nejčerstvější informace,“ doplňuje Zbyněk Poulíček.

Umístění v soutěži diplomových prací ACM SPY představovalo pro Zbyňka Poulíčka dalšísplněnou metu během cesty za realizací jeho snu a dalo snaze o realizaci celému projektu v době dokončování studia větší smysl. „Významnou referencí pro mě bylo umístění v soutěži i při navazujícím studiu informačních technologií. V současné době, kdy se soustřeďuji zejména na uplatnění technologie v praxi, se ale mnohem intenzivněji věnuji marketingu a obchodu,“ dodává Zbyněk Poulíček s úsměvem.

Pavol Bielik

S výhrou v kapse, na ETH Zurich snáze

Pavol Bielik zvítězil v roce 2011 v soutěži ACM SPY v kategorii bakalářských prací s projektem na téma Personalizované doporučení a měření fyzické aktivity v rámci systému pro zvýšení kvality života. V současné době pokračuje ve svých studiích v Curychu.

V roce 2011 absolvoval bakalářský program na Slovenském technickém učení v Bratislavě. Na magisterské studium už se ale vydal za hranice, konkrétně ETH Zurich ve Švýcarsku. Tam mu zbývá dokončit poslední semestr studia v oboru softwarové inženýrství.

Výhra v soutěži Pavola samozřejmě nejen potěšila, ale navíc mu pomohla i při příjímacím řízení na švýcarskou univerzitu. „Myslím, že v rámci mé přihlášky na ETH Zurich bylo vítězství v soutěži ACM SPY určitě jednou z věcí, díky níž jsem se uměl odlišit od ostatních studentů. Přihlášky se při výběrovém řízení posuzovaly čistě na základě zaslaných dokumentů bez testů či ústních pohovorů, proto bylo pro úspěch důležité zaujmout,“ doplňuje Pavol.

Možnost účasti na soutěži ACM SPY byla pro Pavola i motivací při výzkumu a následného zpracování projektu. Sám říká: „Ať se věnujete čemukoliv, je důležité stanovit si cíl, který člověka motivuje, je pro něho zajímavý a zároveň je náročné tohoto cíle dosáhnout.“ Do finále soutěže se dostal a ve své kategorii i zvítězil, mohl tak výsledky svého výzkumu porovnat s dalšími vynikajícími studenty nejlepších českých a slovenských univerzit. „Zúčastnit se finále ACM SPY bylo nezapomenutelným zážitkem,“ dodává Pavol.

Projekt, se kterým se Pavol soutěže účastnil, již dokončil. V současné době se věnuje zejména tématům Data Mining, High Performance Computing a Software Verification. Přes léto se chystá na stáž do některé ze společností v oboru. A po studiu má jednoduchý cíl – pracovat v přátelském kolektivu lidí na zajímavých projektech.