Profilování haldy s nízkou latencí

Autor práce:

Ing. Jan Tománek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce:

Ing. Daniel Langr Ph.D.

Sdílet tuto práci: