Mapování Internetu – Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích

Autor práce:

Šimon Mandlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce:

doc. Ing. Tomáš Pevný, Ph.D.

Sdílet tuto práci: