IDENTIFIKÁCIA SPRÁV TYPU „FAKE NEWS“ Z TEXTOV V SLOVENSKOM JAZYKU

Autor práce:

Benedikt Pecuch
UKF Nitra - Univerzita Konštantína Filozofa,

Vedoucí práce:

doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.

Sdílet tuto práci: