Analýza propojenosti DBpedie s využitím sémantiky entit

Autor práce:

David Fuchs
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce:

prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.

Sdílet tuto práci: