Diplomová práce

Do soutěže může být zařazena jen práce, která byla úspěšně obhájena v daném akademickém roce a to nejpozději do 15. 9. 2020.

Nominace

Fakulta do soutěže nominuje max. 10 nejlepších diplomových prací, které splňují požadované náležitosti, přičemž počet nominovaných prací nesmí přesáhnout 10 % ze všech absolventů druhého stupně v oborech se zaměřením na informatiku a informační technologie dané fakulty.

Odevzdání práce

K práci je vytvořen informační leták, který zjednodušenou formou prezentuje její přínos a práce je odevzdána k posouzení porotcům soutěže IT SPY pomocí konferenčního systému EasyChair.

Hodnocení prací

Hodnocení prací se zúčastní několik desítek porotců z českých a slovenských univerzit a přední česká IT společnost Profinit.

Hodnotí se především:

  • Výzkumný aspekt – to, zda práce přináší nové metody, modely, algoritmy nebo vylepšuje stávající
  • Aspekt vyhodnocení řešení – ověřuje vytvořené řešení (zpravidla experimentální) – výborná práce by měla obsahovat prokázání navrženého řešení
  • Realizační aspekt – implementuje stávající metody, modely, algoritmy nebo vylepšuje jejich implementaci
  • Rešeršní aspekt – student zná stávající řešení pro danou problematiku – nutná podmínka výborné práce

Výběr finalistů

Na základě předvýběru je vybráno asi 10 finalistů, kteří se utkají o hlavní cenu IT SPY.

STÁHNOUT KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE