Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

Autor práce: Jan Bayer
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii

Autor práce: Michal Hucko
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Vedoucí práce: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat

Autor práce: Dušan Drevický
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedoucí práce: Ing. Oldřich Kodym
O projektu: Leták Diplomová práce

Cena Valeo za nejlepší diplomovou práci v oblasti počítačového vidění a zpracování senzorických dat

Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem

Autor práce: Jan Bayer
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Cena veřejnosti 2019

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Reverzibilná extrakcia príznakov

Autor práce: Matúš Mrázik
Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky
Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Klimo, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Další finalisté ročníku 2019

Taking and Breaking Games

Autor práce: Šimon Lomič
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Reverzibilná extrakcia príznakov

Autor práce: Matúš Mrázik
Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky
Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Klimo, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Argon2 security margin for disk encryption passwords

Autor práce: Vojtěch Polášek
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky
Vedoucí práce: Ing. Milan Brož, Ph.D
O projektu: Leták Diplomová práce

Výpočtový systém pre štrukturálnu analýzu grafov s podporou paralelizmu

Autor práce: Jakub Strmeň
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Vedoucí práce: doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Rozpoznání pojmenovaných entit v textu

Autor práce: Martin Süss
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce