Absolutní vítěz a finalisté
IT SPY 2018

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Autor práce: Petr Mánek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedoucí práce: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Hledání symetrie v geometrických modelech

Autor práce: Lukáš Hruda
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
O projektu: Leták Diplomová práce

Modul do serverové aplikace pro rozpoznávání identifikačních údajů z osobních dokladů

Autor práce: Miroslav Bartyzal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Cena Valeo za nejlepší diplomovou práci v oblasti počítačového vidění a zpracování senzorických dat

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Autor práce: Petr Mánek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedoucí práce: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Cena odborných novinářů 2018

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů

Robustní vizuální odhadování tepu

Autor práce: Radim Špetlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedoucí práce: Ing. Jan Čech, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Cena veřejnosti 2018

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Systém pro 3D lokalizaci zdrojů gamma záření Comptonovou kamerou založenou na detektorech Timepix3

Autor práce: Petr Mánek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedoucí práce: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Další finalisté ročníku 2018

Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre Flappy Bird

Autor práce: Martin Glova
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Vedoucí práce: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
O projektu: Leták Diplomová práce

Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu

Autor práce: Veronika Gondová
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Vedoucí práce: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
O projektu: Leták Diplomová práce

Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace

Autor práce: Tomáš Jánský
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Čejka
O projektu: Leták Diplomová práce

Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí

Autor práce: Petr Rek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedoucí práce: prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Robustní vizuální odhadování tepu

Autor práce: Radim Špetlík
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedoucí práce: Ing. Jan Čech, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce

Aplikácia experimentálnej ekonómie v kognitívnych sietach využitím Roth-Erev algoritmu

Autor práce: Marcel Vološin
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Gazda, Ph.D.
O projektu: Leták Diplomová práce