Absolutní vítěz a finalisté
IT SPY 2015

Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek

Autor práce: Žilecký Pavol
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedoucí práce: Hrnčíř Jan Mgr.
O projektu: Leták Diplomová práce

Monitorování dopravy z leteckých videí

Autor práce: Adam Babinec
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedoucí práce: Jaroslav Rozman
O projektu: Leták Diplomová práce

Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích

Autor práce: Petr Vévoda
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedoucí práce: Jaroslav Křivánek
O projektu: Leták Diplomová práce