Absolutní vítěz a finalisté
IT SPY 2012

Dynamické rozpoznávání scény pro navigaci mobilního robotu

Autor práce: Mikšík Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vedoucí práce: Žalud Luděk
O projektu: Leták Diplomová práce

Scalable Multifunctional Indoor Scaning System

Autor práce: Kovačovský Tomáš
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Vedoucí práce: Žižka Ján
O projektu: Leták Diplomová práce

Metody konstrukce trénovací množiny

Autor práce: Borovička Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Vedoucí práce: Kordík Pavel
O projektu: Leták Diplomová práce