Absolutní vítěz a finalisté IT SPY 2017

Nadprůměrně zpracovaný projekt, který exceluje po stránce zvoleného řešení, výzkumné, realizace, rešerše, ale také jeho autor přesvědčil o komunikačním potenciálu. Projekt získal většinové uznání celé poroty.

Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Autor práce: Jiří Matyáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: RNDr. Milan Češka, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov

Autor práce: Jakub Mačina
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Vedúci práce: Ing. Ivan Srba, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca

Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Autor práce: Ondřej Hubáček
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedúci práce: Ing. Gustav Šourek
O projekte: Leták Diplomová práca

Analýza pohybu osob založená na zpracování obrazu

Autor práce: Robin Antonič
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta
Vedúci práce: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Autor práce: Tomáš Bajtoš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Vedúci práce: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Autor práce: Bohuslav Koukal
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Vedúci práce: Ing. David Chudán, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Autor práce: Ondrej Matija
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Genči, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca

Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Autor práce: Samuel Pastva
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky
Vedúci práce: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
O projekte: Leták Diplomová práca

Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí

Autor práce: Marek Švepeš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: Ing. Tomáš Čejka
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena společnosti SAP za přínos v oblasti podnikových informačních systémů roku 2017

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Autor práce: Bohuslav Koukal
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Vedúci práce: Ing. David Chudán, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena odborných novinářů 2017

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Autor práce: Tomáš Bajtoš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Vedúci práce: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena veřejnosti 2017

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Autor práce: Ondrej Matija
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Genči, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca