Absolutní vítěz a finalisté IT SPY 2016

Nadprůměrně zpracovaný projekt, který exceluje po stránce zvoleného řešení, výzkumné, realizace, rešerše, ale také jeho autor přesvědčil o komunikačním potenciálu. Projekt získal většinové uznání celé poroty.

Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

Autor práce: Adam Blažek
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedúci práce: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Herne teoretická optimalizace detekce škodlivého chování

Autor práce: Raman Samusevich
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Vedúci práce: Mgr. Viliam Lisý, MSc., Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Segmentácia anatomických orgánov v medicínskych dátach

Autor práce: Martin Tamajka
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Vedúci práce: Ing. Vanda Benešová, PhD.
O projekte: Leták Diplomová práca

Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému

Autor práce: Jan Bednařík
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Analýza chování a vylepšení navrženého PUF na FPGA

Autor práce: Filip Kodýtek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
O projekte: Leták Diplomová práca

Systém pro extrakci informací z kriminalistických textů

Autor práce: Marek Naggy
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Ježek, CSc.
O projekte: Leták Diplomová práca

Získávání a analýza textových dat pro oblast finančních trhů

Autor práce: Jonáš Petrovský
, Provozně ekonomická fakulta
Vedúci práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Číslicové řízení laboratorního modelu CE 151 Kulička na ploše

Autor práce: Ľuboš Spaček
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena za nejlepší open-source diplomový projekt roku 2016

Cena udělená partnerem soutěže společností Red Hat projektu, který způsobem hodným pozornosti zpracovává problematiku open-source. Cena může být udělena i projektu, který nepostoupí do semifinále hlavní soutěže.

Detekce bezpečnostních chyb pomocí statické analýzy kódu

Autor práce: David Formánek
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky
Vedúci práce: RNDr. Andriy Stetsko, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků

Autor práce: Jan Wrona
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: Ing. Martin Žádník, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Testování aplikací s využitím Linuxových kontejnerů

Autor práce: Matúš Marhefka
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: Ing. Aleš Smrčka, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena odborných novinářů 2016

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů

Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

Autor práce: Adam Blažek
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Vedúci práce: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena za komunikaci projektu 2016

Cena za mimořádnou schopnost prezentovat téma projektu a přiblížit ho široké veřejnosti udělovaná panelem marketingových a PR osobností.

Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému

Autor práce: Jan Bednařík
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Vedúci práce: prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca

Cena veřejnosti 2016

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Získávání a analýza textových dat pro oblast finančních trhů

Autor práce: Jonáš Petrovský
, Provozně ekonomická fakulta
Vedúci práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
O projekte: Leták Diplomová práca