Absolutní vítěz a finalisté IT SPY 2017

Nadprůměrně zpracovaný projekt, který exceluje po stránce zvoleného řešení, výzkumné, realizace, rešerše, ale také jeho autor přesvědčil o komunikačním potenciálu. Projekt získal většinové uznání celé poroty.

Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Author: Jiří Matyáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
Supervisor: RNDr. Milan Češka, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov

Author: Jakub Mačina
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Supervisor: Ing. Ivan Srba, PhD.
About project: Abstract Thesis

Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení

Author: Ondřej Hubáček
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Supervisor: Ing. Gustav Šourek
About project: Abstract Thesis

Analýza pohybu osob založená na zpracování obrazu

Author: Robin Antonič
Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta
Supervisor: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Author: Tomáš Bajtoš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Supervisor: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
About project: Abstract Thesis

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Author: Bohuslav Koukal
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Supervisor: Ing. David Chudán, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Author: Ondrej Matija
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Supervisor: doc. Ing. Ján Genči, PhD.
About project: Abstract Thesis

Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Author: Samuel Pastva
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky
Supervisor: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
About project: Abstract Thesis

Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí

Author: Marek Švepeš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
Supervisor: Ing. Tomáš Čejka
About project: Abstract Thesis

Cena společnosti SAP za přínos v oblasti podnikových informačních systémů roku 2017

OLAP Recommender: Supporting Navigation in Data Cubes Using Association Rule Mining

Author: Bohuslav Koukal
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Supervisor: Ing. David Chudán, Ph.D.
About project: Abstract Thesis

Cena odborných novinářů 2017

Cena udělovaná formou anonymní ankety panelem IT, technologických, businessových a marketingových novinářů

Analýza botnetov pomocou honeypotov

Author: Tomáš Bajtoš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Supervisor: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
About project: Abstract Thesis

Cena veřejnosti 2017

Cena široké veřejnosti udělovaná finalistům prostřednictvím veřejného hlasování na stránkách soutěže.

Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO experimentu

Author: Ondrej Matija
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Supervisor: doc. Ing. Ján Genči, PhD.
About project: Abstract Thesis